w Wydawnictwie Naukowym PWN SA i w wirtualnej czytelni iBUK.pl

niedziela, 1 sierpnia 2010

Tylko w trawie (blogach) jednak piszczy

W nawale zadań typu książka, konkurs wiedzy o programie Autodesk Inventor, szykowanie niespodzianki na początek sierpnia, Rodzina (okazało się, że jednak ciągle ją mam) dwa tygodnie minęły jak z bicza strzelił. Postaram się poprawić i za tydzień przedstawić kolejny artykuł – kontynuację serii bloków i nie tylko, w programie AutoCAD.
Na razie zatem kolejny krótki przegląd „importowanych blogów”, tym razem à la A.J. (wyboru tematów dokonał L. Zalewski).

AutoCAD Insider - Heidi Hewett
3D Object Snaps in AutoCAD 2011
Heidi informuje o rozdzieleniu trybów lokalizacji 2D i 3D względem istniejących obiektów. Obok przełącznika OBIEKT (OSNAP) na Pasku Stanu mamy obecnie dodatkowy, konfigurowalny przełącznik 3D OBJECT SNAP (PRZYCIĄGOBIEKTU3D). Sposób konfigurowania przełącznika i metody pracy za jego pomocą są takie same jak w przypadku trybu 2D.

Through the Interface - Kean Walmsley
Another point cloud technology on Autodesk Labs: Shape Extraction for AutoCAD 2011
Autor opisuje nowe narzędzie pracy z chmurą punktów – Point Cloud Shape Extraction. Kean przedstawia w jaki sposób przeprowadził instalację dodatku dla programu AutoCAD 2011. Po wykonaniu instalacji na wstążce pojawia się nowa karta. Kean przedstawia też ciekawe przykłady wykorzystania narzędzia.

LT Unlimited - Kate Morrical
Edit Command Aliases
W artykule przypomniano o możliwości definiowania skrótów (aliases) nazw poleceń w pliku tekstowym „acad.pgp”. Domyślne skróty w polskiej wersji programu AutoCAD, to na przykład. „l” jak linia, „o” jak okrąg itp. Kate przypomina także o konieczności wykonania z poziomu programu AutoCAD polecenia REINST (REINIT), po poddaniu edycji pliku skrótów.

Being Inventive - Bob Van der Donck, Rajesh Sivaswamy, Vinod Kumar Balasubramanian, Jon Dean
Difficulties importing STEP or IGES file into Inventor?
Coś dla „importerów” danych do programu Inventor w standardach STEP lub IGES. W artykule podano link do opisu ich rozwiązania oraz krótki komentarz o ciągnącej się od wersji 2009 historii tego problemu.

A.J. (wyboru tematów dokonał L. Zalewski).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz