w Wydawnictwie Naukowym PWN SA i w wirtualnej czytelni iBUK.pl

sobota, 8 maja 2010

Revit – standardy. Revit na Autodesk University 2009 Virtual - 3

Mam przyjemność przedstawić trzeci artykuł Pana Macieja Kujawskiego, który skorzystał z jednej z naszych nieodpłatnych przepustek na „Autodesk University 2009 Virtual” (AUV) i zgodził się podzielić wiedzą i innymi spostrzeżeniami z wirtualnego „studiowania”.
Grafika: „Powtarzalność, studium elewacji budynku projektowanego w Epstein sp. z o.o.”
A.J.Witam,

W poprzednim odcinku omawiałem sesje „Autodesk University 2009 Virtual” związane ze schodami i ogólnym wsparciem projektowania w oprogramowaniu Revit Architecture.
Dziś chciałbym przybliżyć sesje związane ze standardami.

W jednej z sesji pojawiło się stwierdzenie, które przekazuje sens tworzenia standardu:
"Nie potrzeba standardu, aby wykonać dobrze swoją pracę (projekt), ale standard jest potrzebny jeżeli chce sie zapanować nad procesem tworzenia i jakością produktu. Bez standardu, trzeba przy każdym projekcie powtarzać te same pracochłonne kroki od początku, zamiast koncentrować się na projektowaniu”.

BIM jako idea mówi o tworzeniu wirtualnego modelu budynku i informacji o tym budynku. A zatem mamy do czynienia nie tylko z CAD standardem, który opisywał tworzenie dokumentacji 2D w ramach jednej firmy i służył utworzeniu dokumentacji w wersji papierowej. Teraz staramy się odzwierciedlać rzeczywistość w świecie wirtualnym. Standard powinien nie tylko obejmować projektantów wszystkich branż, ale także producentów materiałów, wykonawców, inwestorów jak i operatorów budynków. Jeden standard poprawi i usprawni komunikację pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, a także umożliwi wykorzystanie jednego wirtualnego modelu przyszłego jak i wybudowanego budynku do swoich celów, bez zbędnych i pracochłonnych modyfikacji.

Dobry standard powinien spełniać cztery podstawowe założenia. Powinien być:
1. Wspólny - Powinien być dla całego zespołu, nie tylko dla twórcy.
2. Wydajny- Wdrożenie i wprowadzenie zmian powinno być proste.
3. Prosty - Łatwy do zrozumienia przez członków zespołu jak i nowych pracowników.
4. Powtarzalny - Powinien być uniwersalny, możliwy do zastosowania w wielu projektach.
Tym punktom odpowiada sformułowanie K.I.S.S., co znaczy Keep It Simple Stupid, i jest równoznaczne z „Mniej znaczy Więcej” (Less is More).

Przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu standardu powinno się kierować równowagą pomiędzy następującymi elementami:
                              Produktywny i przewidywalny
-----------------------------------------------------------------------------
Produktywny, ale nieprzewidywalny  |   Przewidywalny, ale nieproduktywny

Elementy standaryzacji, które będą spełniały założenie, aby być produktywnymi i przewidywalnymi, najlepiej będą spełniały swoją role i ludzie będą chętnie takich rozwiązań używać.
Tworzenie standardu dla technologii BIM, a Revit jest narzędziem wspierającym tę technologię, należy zacząć od utworzenia dobrego Template’u projektu jak i procedur związanych z archiwizacją, przepływem informacji, szczegółowością modelu.

O tym wszystkim mówią poniższe sesje z „Autodesk University 2009”.

CM114-1- Autodesk® Revit®: Setting Standards. Prezentacja przedstawia przygotowanie warsztatu pracy w systemie Revit. Nie opisuje jak zrobić, ale jak się zabrać się do pracy, aby była wydajna.

SE104-03 – Essential Autodesk Revit Structure Project Template Techniques. Uzupełnia prezentację CM114-1 o praktyczne rady.

AB314-4 - Good Autodesk® Revit® Project Templates: Keys to Efficiency. Prezentacja ta pomaga w zrozumieniu tworzenia plików wzorcowych projektu (Templates) z praktycznego punktu widzenia.

AB118-3 - Finding your way around Shared Coordinates. Prezentacja w zawiły sposób przedstawia współdzielone współrzędne, ale wydaje się niezbędna, gdyż wyjaśnia idee ich działania. Materiały przedstawiają możliwość współpracy międzybranżowej oraz współpracy z plikami geodezyjnymi.

AB308-5 - Autodesk Revit for Project Managers. Prezentacja może być interesująca i przydatna dla właścicieli firm oraz osób prowadzących projekty. W sposób łatwy i przyjemny przedstawia różnicę pomiędzy 2D, 3D i BIM, oraz zalety technologii BIM i jej możliwości. Prezentacja ta, jest także dla osób chcących przekonać właścicieli firmy, w których pracują, aby zacząć projektować w technologii BIM. Materiały zwierają także zasady "Best Practice", tak więc będzie także bardzo przydatna dla osób już używających Revit'a.

Zaprezentowałem sesje pomagające w tworzeniu projektów w oprogramowaniu Autodesk Revit oraz sesje pomagające prace twórcze lepiej zorganizować. Następnym razem chciałbym przedstawić sesje, które tę wiedzę ukierunkują ku wspólnemu dobru. Będę przedstawiał sesje przybliżające projektowane zrównoważone, ekologiczne.
Maciej Kujawski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz